Advokat vid vårdnadstvist

Publicerad:

Uppdaterad:

Av Josef Bekir


Vad är en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är när en förälder vill få vårdnaden om barnet, och den andra föräldern inte vill ge upp vårdnaden. En person som har ensam vårdnad kan fatta alla beslut om sitt barns uppväxt utan att samråda med den andra föräldern. Gemensam vårdnad är när båda föräldrarna delar vårdnaden över ett barns uppfostran. Föräldrarna ska samråda med varandra när de fattar beslut om barnet vid gemensam vårdnad.

Ta hjälp av en advokat

Att välja en bra advokat vid vårdnadstvist är ett svårt beslut. Det är essentiellt att hitta någon som kan företräda dig och ditt barns bästa. För att välja rätt advokat är det viktigt att prata med dem och få en känsla för hur dom jobbar. Om de inte är villiga att lägga ner tid på att lära känna din situation och dina önskemål, så är de inte rätt firma för jobbet. Det finns idag ca 131 advokatbyråer i Sverige. Vi rekommenderar att man söker sig till den byrå som har mest praxis/erfarenhet av det fall som man själv behöver. I det här fallet skulle en advokatfirma som har mycket erfarenhet av vårdnadstvister passa bra.

Kostar rättegångarna och vem betalar vad vid vinst och förlust?

Till och börja med kan man konstatera att det är rättegången och ombuden som kostar. I många andra tvistemål brukar huvudregeln vara att vinnaren slipper betala för sina kostnader och att förloraren får betala allas kostnader. Vid en vårdnadstvist skiljer det sig, då varje part betalar sina egna rättegångskostnader. Sen finns det undantag och särskilda skäl. Ett av dom är när det blir en onödig rättegång, d.v.s att den ena parten processar i onödan. Ett exempel på detta kan vara när det redan finns en dom och utan att det tillkommer något nytt, startar den andra parten en ny stämningsansökan vid ett nytt tillfälle, detta anses vara en onödig rättegång. I det fallet kan den ena parten tvingas betala sina och motpartens rättegångskostnader.

Måste jag betala för allt själv och vad kostar det?

I hemförsäkringen finns rättshjälp, ersättningen brukar variera men dom ledande försäkringsbolagen ersätter i snitt 200 000 – 300 000 kronor som mest. Rättsskyddet kan under vissa förutsättningar ersätta ombuds – och rättegångskostnader. Ombudskostnader ersätt upp till en maxkostnad per timme. Ska dock belysas att vissa krav ska ha uppfyllts av dig som försäkringstagare för att du ska ha rätt till ersättning. Ett av dom är att du ska ha haft en giltig hemförsäkring utan avbrott i minst två år innan tvisten uppkommit. Sedan är det viktigt och veta att försäkringsbolagen ersätter en viss procent av den totala kostnaden. Den procentuella andelen brukar ligga på omkring 75%. Överstiger slutsumman det beloppet som försäkringsbolaget har satt som max (200-300 000 kronor) får du betala 100% av den överstigande summan.