Fem omtalade byggnader på Kvarnholmen i Nacka

Publicerad:

Uppdaterad:

Av Josef BekirKvarnholmen är ett omtyckt utflyktsmål för arkitekter som åker till halvön för att studera bostäderna, kontoren och industribyggnaderna i funktionalistisk stil. De mest omtalade byggnaderna på Kvarnholmen är:

Munspelet

Munspelet Munspelet står på Kvarnholmsvägen 75-79. Huset uppfördes 1966 i funktionalistisk stil efter ritningar av arkitekterna Olof Thunström och Claes Tottie för Kooperativa förbundets arkitektkontor. Våningen var ursprungligen avsedd som utställningslokaler. Senare inhyste den kontor. Idag hittar du i Munspelet en drejverkstad och utvecklingsbolaget KUABs kontor.

Havrekvarnen

Havrekvarnen Havrekvarnen står på Kvarnholmsvägen. Huset uppfördes 1927 – 28 i funktionalistisk stil efter ritningar av arkitekt Artur von Schmalensee för Kooperativa förbundets arkitektkontor. Byggnaden består av fem plan samt 15 silorör i metall i östra delen. Havrekvarnen har rivits för ett antal år för att återuppbyggas. Den kommer att inrymma kontor och kanske någon kulturell verksamhet.

Qvarnen

Qvarnen Tre Kronor Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmens norra kaj byggdes 1897 – 1898 i nyromantisk / nygotisk stil för grosshandlaren Carl August Engström som var landets största mjölimportör. Kvarnbyggnaden var 84 meter lång och sex våningar hög. På gavlarna finns två torn som är ytterligare två våningar höga. Byggnaden används idag som bostad.

Spisbrödsfabriken

Spisbrödsfabriken Spisbrödsfabriken eller gamla bageriet står på Kvarnholmsvägen 31 – 49. Den byggdes enligt ritningar av Olof Hult för Kooperativa förbundets arkitektkontor. Anläggningen bestod av en 40 meter hög silobyggnad och en 140 meter lång bageridel med karakteristiskt sågtak. Idag inhyser byggnaden både bostäder och Kvarnholmens centrum med café, pizzeria, livs, kemtvätt, vårdcentral, gym och tandläkare.

Epa-huset

Radhusen, lamellhuset och EPA-huset På Kvarnholmens södra sluttning ligger landets första bostadsområde i funkisstil som uppfördes 1928–35. Bostadsområdet består av fyra bostadslängor med 30 radhus, ett trevånings lamellhus med 54 lägenheter och EPA-huset – ett fyravånings bostadshus med fyrtio lägenheter. Radhusen och lamellhuset ritades av arkitekten Olof Thunström medan Artur von Schmalensee ritade EPA-huset. Samtliga hus är idag bostadsrätter. Radhusen med sina trädgårdar har nyligen fasadrenoverats.