Tips när du börjar preppa

Publicerad:

Uppdaterad:

Av Josef Bekir

Prepping kan kännas lite skrämmande och överväldigande i början, men det är en viktig försiktighetsåtgärd för att vara förberedd på oväntade händelser. Som en person som är intresserad av att börja preppa kan du följa dessa steg för att komma igång.


Steg 1: Gör en personlig riskbedömning

Innan du börjar preppa, är det viktigt att göra en personlig riskbedömning för att identifiera vilka typer av händelser som är mest troliga att inträffa i din omgivning och som kan påverka dig och dina nära och kära direkt. Tänk på naturkatastrofer som stormar och översvämningar, samt mänskliga orsaker som strömavbrott och ekonomisk instabilitet. Var ärlig med dig själv och tänk igenom vad som kan påverka din vardag och din trygghet.


Steg 2: Skapa en personlig preppingplan

När du har identifierat de mest troliga händelserna, är det viktigt att skapa en personlig plan för hur du ska hantera dessa situationer. Detta inkluderar att skapa en lista med nödvändiga saker att bunkra, som mat, vatten, mediciner och första hjälpen, samt att utveckla en plan för dig och din familj. Skapa en plan som är realistisk och lätt att följa under stressiga situationer.


Steg 3: Samla personliga förråd

Ett av de viktigaste stegen inom prepping är att bunkra för att vara förberedd på oväntade händelser. Detta innebär att skaffa mat och vatten för att klara dig i minst 72 timmar, samt att ha första-hjälpen låda och mediciner tillgängliga. Det är också viktigt att ha en hand-driven radiosändare och en källa till backup-ström, såsom en vevradio. Var inte rädd för att fråga andra preppers eller experter för råd och tips om vilka förråd du verkligen behöver.

Tips – för att läsa mer om prepping besök preppnow.se


Steg 4: Utbilda dig själv och dina nära och kära

Det är viktigt att utbilda dig själv och dina nära och kära om hur man hanterar olika nödsituationer. Detta inkluderar att veta hur man använder utrustningen samt hur man utför första hjälpen och hur man hanterar olika typer av katastrofer. Var inte rädd för att lära dig nya färdigheter, såsom hur man startar en eld eller hur man filtrerar vatten. Utbildning är en viktig del av prepping och kan göra skillnaden i en nödsituation.


Steg 5: Öva och uppdatera din personliga plan

Det är viktigt att öva på din personliga preppingplan och att regelbundet uppdatera den med nya färdigheter. Detta hjälper dig att vara beredd på de oväntade händelser som kan inträffa och att känna dig trygg i att du kan hantera dem. Öva och testa din plan med din familj eller nära vänner, detta kan hjälpa till att identifiera eventuella brister och förbättra planen.

Prepping är inte en enkel process och det kan ta tid att få allt på plats, men det är viktigt att ta det lugnt och att börja med det viktigaste. Genom att följa dessa steg och att vara konsekvent med din prepping, kan du vara säker på att du och din familj är förberedda på oväntade händelser.