Lön efter skatt kalkylator

Hur mycket kommer du att få kvar efter skatt är en väldigt vanlig fråga. Beloppet varierar utifrån flera olika faktorer. Det finns ett bryt belopp som varje år förändras och anger om du behöver betala mer statlig skatt eller inte. För 2024 ligger årslönen på 598 500 kr vilket ger en månadslön på 49 875 kr. Andra faktorer som påverkar hur mycket skatt som kommer att betalas på lönen är vilken kommun som du bor i och om du är med i svenska kyrkan. Skatten i kommuner ligger på drygt 33 % men varierar något mellan kommun och kommun. Medlemmar i svenska kyrkan betalar drygt 1 % av sin inkomst i skatt dit. Kommunal- och statlig skatt är inte något du kan påverka själv. Att vara medlem i svenska kyrkan är frivilligt och därför den enda skatt du själv kan bestämma om du vill betala eller inte. Dessa faktorer anger hur mycket du får kvar efter skatt på lönen.

Lön efter skatt 2024

Skatt på din inkomst

Arbetsgivaren betalar 32855
Arbetsgivaravgift 7855
Bruttolön 25000
Grundavdrag -1760.94
Beskattningsbar inkomst 23239.06

Skatter och avgifter

Kommunalskatt inkl. landstingsskatt 7750.23
Statlig inkomstskatt 0
Värnskatt 0
Public service avgift 112.25
Kyrkoavgift 239.36
Begravningsavgift 15.11
Jobbskatteavdrag -2152.77

Resultat

Skatter och avgifter 5964.18
Nettolön, lön efter skatt 19035.82
Din skatt i procent 23.86

Räkneexempel & uträkning

Karin tjänar 25 000 kr och bor i Boden kommun. Hon är medlem i Svenska Kyrkan och vill veta hur mycket pengar hon får in på kontot efter all skatt är dragen. Det finns ett jobbskatteavdrag att ta hänsyn till som är procentuellt på månadslönen upp till 2 580 kr i månaden.

Månadslön: 25 000 kr.

 • Kommunalskatt inkluderat landstingsskatt: 7 685,16 (31,46 % efter avdrag. 25 000 kr x 31,46 %).
 • Statlig inkomstskatt: 0 kr (Då det ej överstiger brytpunkten för statlig skatt).
 • Värnskatt: 0 kr (En tillfällig utökad statlig skatt på höga belopp).
 • Public service avgift: 112,25 kr (Drygt 1300 kr/år).
 • Kyrkoavgift: 239,36 kr (0,95 %. 25 000 kr x 0,95 %).
 • Begravningsavgift: 15,11 kr. (0,0006 %. 25 000 kr x 0,0006 %).
 • Jobbskatteavdrag: 2 134,69 kr. (8,5 %. 25 000 kr x 8,5 %).

Resultat:

 • Totalt i skatter och avgifter: 5 917,18 kr
 • Nettolön efter skatt: 19 082,82 kr.

Vad påverkar din skatteberäkning?

Det finns flera saker som påverkar din lön efter skatt. Den främsta är din bruttolön det vill säga den lön som din arbetsgivare ger dig innan skatten dras. Storleken på din bruttolön kommer att påverka skattesatsen. Men det är inte bara storleken på din lön som styr hur mycket skatt du får betala.

Skatten styrs framförallt av:

 • Bruttolönens storlek i enlighet med förbestämda skattenivåer.
 • Var du bor eftersom kommunala skatter skiljer sig mellan olika kommuner.
 • Medlemskap i svenska kyrkan. Kyrkoavgiften kan ligga på 1 till 1.5 %. (denna kan du gå ur om du inte vill betala kyrkoavgiften)

Olika delar av inkomstskatten

Tjänsteinkomst – Du betalar skatt på din inkomst. Inkomst är samma sak som:

 • Själva lönen
 • Pension eller sjukpenning
 • Förmåner från arbetsgivaren som en företagsbil eller lunchkuponger

Kommunalskatt och statlig skatt (en del av skatten som dras från din lön) – Det kan dras både kommunal och statlig skatt från din inkomst. Den kommunala skatten styrs av var du är folkbokförd. Olika kommuner har olika skattesatser. I den här skattedelen finns även delar som pensionsavgiften. Det finns kommuner som har närmre 25 % i kommunalskatt och kommuner som närmar sig 35 %. Snittet ligger på omkring 32 %.

Om du har flera jobb får du inkomster från olika arbetsgivare. Då finns risken att du betalar in för lite skatt under året och du kan få kvarskatt. Se till att rätt skatt dras under året så att du inte får obehagliga överasknigar när deklarationen kommer.

Den statliga delen av skatten på inkomsten har olika nivåer beroende på hur mycket du tjänar. År 2020 så gäller det att den som tjänar mer än 509 300 kr kronor får betala 20 % i statlig inkomstskatt. Men bara för de inkomster som är över den nedre skiktgränsen. För personer som tjänar över den övre skiktgränsen år 2020 tillkommer det en skatt på 5 % på det överstigande beloppet. Du kan som mest betala 25 % i statlig skatt.

Övriga skatter som du kan få betala

Det finns olika typer av skatter i Sverige. En del kallas för avgifter men är givetvis ingenting annat än skatt. Vilken skatt du ska betala beror på saker som om du driver företag, var du bor, om du kör bil och var någonstans. Du betalar inte bara skatt på din lön, det finns massor av andra tillfällen då du betalar skatt.

De vanligaste svenska skatterna utöver inkomstskatten är:

Fastighetsavgiften/fastighetsskatten – Om du äger en fastighet av något slag får du skatta på denna varje år. Skatten baseras på föregående års taxeringsvärde. Den blir lägre om du äger ett hyreshus och det finns gränser för hur mycket du kan få skatta för din fastighet. Dessutom kan du komma undan den här skatten under 15 års tid om du har byggt en ägarlägenhet, småhus eller bostadshyreshus.

Skatt på dina kapitalinkomster – Om du tjänar pengar på fonder och aktier till exempel ska du skatta på vinsterna. Det är 30 % på dina kapitalvinster som gäller. Men du kan också dra av på skatten om du skulle förlora på din aktiehandel. Då får du en skattereduktion på 30 %, eller 21 % om dina förluster överstiger 100 000 kronor.

Det är inte bara aktiehandel som räknas till kapitalinkomster. Om du säljer en bostad med vinst måste du också skatta på den vinsten. Då är det 22 % skatt efter alla avdrag som gäller.

Sociala avgifter – För dig som driver företag blir det aktuellt med sociala avgifter för dig själv och för anställda. Det här är skatt på den lön som betalas till anställda. Om du driver en enskild firma får du betala omkring 29 % i sociala avgifter.

Frågor och svar om lön och skatt

Du är inte ensam om att ha frågor om lön och skatt. Här är några mycket vanliga frågor vars svar kan hjälpa dig att förstå lite mer om hur mycket du till sist kommer att ha kvar på ditt bankkonto…

Vad är nettolön?

Nettolönen är den summa du har kvar efter det att skatten har dragits av din lön.

Går det att komma undan skatt?

Om du har en inkomst och bor i Sverige är den beskattningsbar. Det går inte att komma undan skatt men du kan kanske få pengar tillbaka på din deklaration om du betalar för mycket skatt.

Vad är moms?

Momsen är mervärdesskatten som vi alla får betala då vi handlar varor och tjänster i Sverige. Momssatserna ligger på 25, 12 och 6 procent. Momsen räknas normalt sett in i priset som du ser på en varas prislapp.

Vad är punktskatter?

Punktskatter kan liknas vid moms eftersom de räknas in i priset och inte syns separat på prislappen när du handlar. Det här är skatter som används som politiska verktyg för att påverka vår konsumtion och vårt beteende.

Områden där punktskatter förekommer är:

 • Energi
 • Alkohol
 • Tobak

Ska man betala skatt på casinovinster?

Om du spelar på ett svenskt casino med svensk licens betalar du ingen skatt på vinsterna. Likaså om du spelar på ett EU-casino, med EU-licens, som inte är på svenska. Men om du spelar på andra internationella casinon måste du hålla koll på dina vinster för att deklarera och skatta på pengarna.

Källor: