Räkna ut lön efter skatt

Skatt på din inkomst

Arbetsgivaren betalar 32855
Arbetsgivaravgift 7855
Bruttolön 25000
Grundavdrag -1760.94
Beskattningsbar inkomst 23239.06

Skatter och avgifter

Kommunalskatt inkl. landstingsskatt 7750.23
Statlig inkomstskatt 0
Värnskatt 0
Public service avgift 112.25
Kyrkoavgift 239.36
Begravningsavgift 15.11
Jobbskatteavdrag -2152.77

Resultat

Skatter och avgifter 5964.18
Nettolön, lön efter skatt 19035.82
Din skatt i procent 23.86

Räkneexempel

Karin tjänar 25 000 kr och bor i Boden kommun. Hon är medlem i svenska kyrkan och vill veta hur mycket pengar hon får in på kontot efter all skatt är dragen. Det finns ett jobbskatteavdrag att ta hänsyn till som är procentuellt på månadslönen upp till 2 580 kr i månaden.

Månadslön: 25 000 kr.

Kommunalskatt inkluderat landstingsskatt: 7 685,16 (31,46 % efter avdrag. 25 000 kr x 31,46 %).

Statlig inkomstskatt: 0 kr (Då det ej överstiger bryt beloppet).

Värnskatt: 0 kr (En tillfällig utökad statlig skatt på höga belopp).

Public service avgift: 112,25 kr (Drygt 1300 kr/år).

Kyrkoavgift: 239,36 kr (0,95 %. 25 000 kr x 0,95 %).

Begravningsavgift: 15,11 kr. (0,0006 %. 25 000 kr x 0,0006 %).

Jobbskatteavdrag: 2 134,69 kr. (8,5 %. 25 000 kr x 8,5 %).

Resultat

Totalt i skatter och avgifter: 5 917,18 kr.

Nettolön efter skatt: 19 082,82 kr.

För att få en mer förenklad version av resultatet kan ni även använda er av denna lön efter skatt kalkylator