BMI Kalkylator

BMI, eller Body Mass Index, är ett verktyg som används för att uppskatta en persons kroppsfett baserat på deras vikt och längd. Det är ett användbart och ofta använd verktyg inom hälso- och sjukvården, men det finns också viktiga nyanser och potentiella begränsningar att vara medveten om.

Räkna ut ditt BMI

Vikt(kg)
Ålder

Enligt ditt BMI är du:

Hälsosam
22.0

Rekommenderat BMI spann:
18.5 - 24kg/m2

Du har en hälsosam BMI, bra jobbat!

Räkneexempel

BMI räknas ut med formeln vikten (kg)/(längden x längden (m2)). Lina väger 65 kg och är 172 cm lång och vill veta vad hennes BMI är.

Vikt: 65 kg.
Längd: 172 cm.
65 kg/(1,72 x 1,72)m2 = 22.

Linas BMI ligger på 22 vilket indikerar på att hon är normalviktig.

Kategorier:

  • Undervikt (0–18,5): Indikerar på en vikt under det som är hälsosamt. Det kan vara kopplat till näringsbrister och kräver ofta professionell vård.
  • Normalvikt (18,5–25): Anger en hälsosam vikt. Fortsättning på en balanserad kost och regelbunden motion rekommenderas.
  • Övervikt (25–30): Pekear på en vikt som kan vara för hög. Risken för hälsoproblem kan vara något förhöjd.
  • Allvarlig fetma (35–40): Denna kategori visar på allvarliga hälsorisker, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Information och potentiella felaktigheter:

  • Muskelmassa: BMI tar inte hänsyn till muskelmassa, så för individer med mycket muskler kan BMI ge ett missvisande resultat.
  • Ålder och kön: BMI-kalkylatorer som inte tar hänsyn till ålder och kön kan också ge missvisande resultat, eftersom kroppssammansättningen kan variera betydligt mellan olika åldrar och mellan män och kvinnor.
  • Hälsosamma livsstilsvanor: En person med ett BMI som indikerar på övervikt eller fetma är inte nödvändigtvis ohälsosam. Hälsosamma livsstilsvanor som balanserad kost och regelbunden motion är viktigare indikatorer på hälsa.
  • Hälsa är komplext: BMI är bara en del av bilden när det gäller att bedöma en individs hälsa. Andra faktorer som kost, motion, genetik och övergripande livsstil bör också beaktas.

BMI-kalkylatorn erbjuder en användbar och allmänt accepterad metod för att bedöma om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma. Men det är också viktigt att komma ihåg att BMI inte är en fullständig måttstock för individuell hälsa. Det kan vara särskilt missvisande för dem med hög muskelmassa eller för dem som inte passar in i standardparametrarna för ålder och kön. Om du är orolig över din vikt är det alltid bäst att diskutera ditt BMI och andra hälsofrågor med en läkare, som kan ge en mer nyanserad bild av din hälsa.