Räkna ut ränta

Månadsbetalning

SEK

Totalt

SEK

Total Ränta

SEK

Räkneexempel

I dessa räkneexempel har vi valt att inte ta hänsyn till ränteavdrag som beviljas årligen på deklarationen. Ränteavdraget är 30 % på den totala räntan som betalas under året. Kalle lånar 150 000 kr för att renovera sitt badrum med en ränta på 3 % och återbetalningstid på 15 år. Kalle vill veta hur mycket ränta han kommer att betala det första året.

Lån: 150 000 kr.
Ränta: 3 %.
Återbetalningstid: 15 år.
150 000 kr x 3 % = 4 500 kr/år.