Lån med restvärde

Med denna kalkylator kan du få en detaljerad översikt över hur mycket ett lån med restvärde kommer att kosta dig både totalt och varje månad. Detta är särskilt användbart när du vill förstå och planera för ett sådant lån, där en del av lånebeloppet finns kvar efter lånets löptid.

Lånets restvärde = lånebeloppet som är kvar efter att lånets löptid passerat.

Exempel:

Om du lånar 100 000 kr för att köpa en bil med en löptid på 5 år och förväntar dig att bilen kommer att vara värd 70 000 kr efter den tiden, kan du välja att bara amortera ner lånet till 70 000 kr under de 5 åren, om banken tillåter detta. När den perioden är över, kan du sälja bilen och använda pengarna till att lösa den kvarvarande delen av lånet. Det belopp som fortfarande är kvar efter lånets löptid, som i detta exempel är 70 000kr, är det som kallas för restvärde.

Anledningen till att man tar ett lån med restvärde är för att få en lägre månadskostnad än om man tar ett vanligt lån.

Användningsområden:

  • Fordonsköp: Vanligt när du köper en bil eller annat fordon och vill hålla månadskostnaden låg.
  • Investeringsbedömning: För att utvärdera olika lånealternativ när du investerar i en egendom eller utrustning som förväntas behålla ett visst värde över tid.

Varför ett lån med restvärde?

En av de främsta anledningarna till att ta ett lån med restvärde är möjligheten att få en lägre månadskostnad jämfört med ett traditionellt lån. Detta kan göra det mer ekonomiskt hanterbart på kort sikt, samtidigt som det tar hänsyn till den förväntade värdeminskningen på det du köper.

Observera att ett lån med restvärde kan vara mer komplex än ett klassiskt lån, och det är viktigt att förstå alla aspekter och potentiella risker innan man fattar ett beslut. Kalkylatorn är ett värdefullt verktyg för att hjälpa dig att förstå hur ett sådant lån kan fungera för dig och vilka kostnader som kan uppstå.

Risker

Lån med restvärde kan ha vissa attraktiva egenskaper, som lägre månadskostnader, men det är viktigt att vara medveten om några potentiella risker innan man tar ett sådant lån. Exempel på potentiella risker kan vara:

Värdeförändringar: Om det underliggande objektet (t.ex. en bil) minskar i värde snabbare än förväntat, kan restvärdet bli högre än marknadsvärdet vid lånets slut. Detta kan leda till att du måste betala skillnaden ur egen ficka. Du som väljer ett lån med restvärde på bilen bör därför inte lockas av en låg månadskostnad. Tänk på att amortera tillräckligt mycket på bilen för att vara säker på att bilens marknadsvärde är lägre än restvärdet.

Försäljningssvårigheter: Om du planerar att sälja objektet för att täcka restvärdet och marknaden är svag eller objektet är i dåligt skick, kan du ha svårt att sälja det för det belopp du förväntar dig.