Mäklararvode kalkylator

Mäklarens arvode beräknas vanligtvis på bostadens köpeskilling. Antingen genom att multiplicera bostadens köpeskilling med en fast procentsats eller genom en så kallas steg-provision.

Fast procentsats

Mäklarens arvode är en fast procentsats, exempelvis 4 %. Genom att multiplicera köpeskilling med procentsatsen räknar man fram mäklarens arvode.

Exempel:
Mäklarens arvode: 2 %
Köpeskilling: 2 000 000 kr
2 % * 2 000 000 = 40 000 kr

Steg-provision

Mäklarens arvode delas upp i två delar. Den första delen kallas för grundarvode och den är en fast summa, exempelvis 40 000 kr, alternativt en fast procentsats, exempelvis 1 %. Den första delen gäller upp till en avtalad prisnivå, exempelvis 2 000 000 kr.

Utöver grundarvodet tillkommer ett arvode om bostadens köpeskilling överstiger en avtalet nivå, exempelvis 2 000 000 kr. Om priset överstiger den avtalade nivån får mäklaren ett arvode, exempelvis 10 %, på den del av köpeskilling som överstiger 2 000 000 kr.

Exempel:
Mäklarens arvode är 2 % av köpeskillingen upp till 2 000 000 kr + 10 % på den del av köpeskillingen som överstiger 2 000 000 kr.

Om bostaden säljs för 2 100 000 kr får mäklaren först 2 000 000 * 2 % = 40 000 kr. Sedan får mäklaren även 10 % av 100 000 kr = 10 000 kr.

Totalt får mäklaren 50 000 kr i arvode.

Källor: