Ideal vikt

Kalkylatorn räknar ut din ideala vikt utefter den formel som nämns i kalkylatorn. Tänk på att detta endast är en enkel formel och vad som anses som ideal vikt varierar beroende på din egen syn på vikt samt mängden muskler och fett i kroppen. Även andra faktorer spelar in.